در چه فعالیتی موفق‌تر هستم؟

اگر می‌خواهید یک فعالیت جدید را شروع کنید، ولی نمی‌دانید که چه کاری را باید انجام دهید و برای انتخاب هدف خود بین چند گزینه سردرگم هستید، هدفی را انتخاب کنید که در آن زمینه تجربه دارید و آن را دوست دارید.ابتدا هدف خود را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید تا مرحله به مرحله موفقیت را احساس کنید. حتماً این اهداف را به ترتیبی که باید به آنها دست یابید، در جایی یادداشت کنید و هر روز به آنها مراجعه کنید و سعی کنید تخمین بزنید که چند درصد از هدف‌های کوچک (تقسیم شده) شما برآورده شده است. با توجه به تجربه قبلی، مشکلات کار را بسنجید و برای آنها راه حل پیدا کنید و اشتباهاتی را که در گذشته از شما سر زده است، یادداشت کنید و سعی کنید که از تکرار آنها اجتناب کنید. نقاط قوت کار خود را هم یادداشت کنید و به دنبال بهبود آنها باشید. به یاد داشته باشید که «همیشه می‌توانید هر کاری را که به خوبی انجام داده‌اید، باز هم بهتر از آن انجام دهید»؛ به عبارت دیگر، «بهبود، یک فرایند پایان‌ناپذیر است.»

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید