پیش دبستان

و دبستان پسرانه منطقه3

آدرس :

تهران، خیابان پاسداران ، ابتدای خیابان اختیاریه جنوبی ، نبش کوچه آزاده، پلاک 8

تلفن :

24808307
22578928
22578929
22578930
22578931
22578932
22578933
22578934