متوسطه دوره اول پسرانه منطقه12

آدرس :

تهران، خیابان ری، خیابان اربابی، کوچه افشار، پلاک 19

تلفن :

24808322
22540806
22544515
22562617
22563702
22562777
22563711