متوسطه دوره اول پسرانه منطقه3

آدرس :

تهران، بزرگراه صدر، خیابان شهید عرفاتی شرقی، بین میثم و منظریه، پلاک 28

تلفن :

24808350
22782467
22542716
22542769