درباره آینده فکر کنید!

اولین و مهم‌ترین تمرینی که برای کسب موفقیت می توانید داشته باشید، «جهت یابی برای آینده» است تا بیشتر درباره آینده‌تان بدانید. این موضوع، یکی از رایج ترین صفات انسان‌های موفق است. نتایج تحقیقات روی تعداد زیادی از افراد موفق، مشخص کرد که «آینده‌نگری»، یکی از صفات مشترک آنها بوده است. «مردم آینده‌نگر»، می‌اندیشند که به کجا می‌روند و آن را با موقعیت کنونی خود مقایسه می‌کنند. همچنین به این فکر می‌کنند که در آینده چه تغییراتی باید انجام شود و چه تغییراتی نباید صورت گیرد. مردم موفق، تصور واضحی از این که «که هستند» ، «چه می‌خواهند» و «قصد به دست آوردن چه چیزی را دارند» ، دارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید