مرکز آزمون و سنجش

«شبکه مدارس صالحین»، مرکز آزمون مجهزی را تدارک دیده است که با پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، آزمون را از طراحی تا صدور کارنامه تحلیلی، بر اساس اصول علمی، مدیریت و اجرا می کند و بدین ترتیب، خدمات سنجش خود را به مراکز آموزشی دیگر هم ارائه می دهد . دانش آموزان شبکه مدارس صالحین، مهارت های آزمونی را با آزمون های شبیه ساز انحصاری صالحین ، تمرین می کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید